คู่มือการลงทะเบียน

1.เข้าสู่เว็บไซต์ www.tatstar.org และคลิกที่เมนูเข้าสู่ระบบ และคลิกสมัครสมาชิกใหม่

เข้าสู่เว็บไซต์ www.tatstar.org คลิกที่เมนูเข้าสู่ระบบ และคลิกสมัครสมาชิกใหม่กรอกอีเมลที่ต้องการสมัครสมาชิก และยืนยันตัวตนทางอีเมลของท่าน

2. กรอกอีเมลที่ต้องการสมัคร และยืนยันตัวตนทางอีเมลของท่าน

กรอกอีเมลที่ต้องการสมัคร และยืนยันตัวตนทางอีเมลของท่านกรอกอีเมลที่ต้องการสมัคร และยืนยันตัวตนทางอีเมลของท่าน

3. เข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง

กรอกอีเมลที่ต้องการสมัครสมาชิก และยืนยันตัวตนทางอีเมลของท่าน

4. ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลสถานประกอบการ

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลสถานประกอบการ

5. ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลช่องทางการติดต่อ

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลช่องทางการติดต่อ

6. ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลที่ใช้ในใบประกาศ

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลที่ใช้ในใบประกาศ

7. ขั้นตอนที่ 4 กรอกข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ

ขั้นตอนที่ 4 กรอกข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ

8. ขั้นตอนที่ 5 กรอกข้อมูลเพื่อรับ ‘ดาวแห่งความยั่งยืน’ และเลือกหัวข้อที่ต้องการรับมาตรฐาน กรอกข้อมูลให้ครบ แล้วคลิกยืนยันการส่งข้อมูล

ขั้นตอนที่ 5 กรอกข้อมูลเพื่อรับ ‘ดาวแห่งความยั่งยืน’ และเลือกหัวข้อที่ต้องการรับมาตรฐาน กรอกข้อมูลให้ครบ แล้วคลิกยืนยันการส่งข้อมูล

9. รอตรวจสอบ โดยสามารถเช็คสถานะได้ในเว็บไซต์

รอตรวจสอบ โดยสามารถเช็คสถานะได้ในเว็บไซต์

10. สามารถดาวน์โหลด ใบประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) ได้ในเว็บไซต์

สามารถดาวน์โหลด ใบประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) ได้ในเว็บไซต์